Rättviks kommun
Rättviks kommun

Ekonomienheten

Ekonomienheten är den del av förvaltningen som ansvarar för intern och extern service samt administration av de övergripande ekonomiska frågorna.

Enheten har dessutom en rådgivande roll och samordnande funktion för förvaltningarna och de kommunala bolagen.

​Vårt uppdrag är att

 • upprätta budget och årsredovisning.
 • genomföra budgetuppföljningar.
 • administrera kassafunktion, in- och utbetalningar.
 • sköta fakturering och kravverksamhet.
 • handha finansierings- och försäkringsfrågor.
 • förvalta fonder.
 • samordna upphandlingar.
 • tillhandahålla ekonomisk service och utredningar.
 • ta fram gemensamma anvisningar, nyckeltal och tidsplaner för att göra kommunens arbete med budget och bokslut enklare.
 • förenkla uppföljningen genom att generera tydliga prognoser och uppföljningsmodeller.
 • att identifiera ekonomiska förändringar inom kommunkoncernen.
 • verka för att stärka samarbetet inom hela kommunkoncernen.

Länkar till kommunens budget och årsredovisning finns på denna webbsida under rubriken Information.

Kontakt

Ekonomichef
Ann Lissåker
0248-70 116

Inköpssamordnare
Erik Linder
0248-70 141

Redovisningsansvarig
Jenny Danielsson
0248-70 118

Ekonom
Eva Winter
0248-70 315

Ekonom
Lie Tranelid
0248-70 254

Ekonom
Markus Gavatin
0248-70 271

Ekonomiassistent
Camilla Hansson
0248-70 123

Ekonomiassistent
Anita Ramberg
0248-70 120

Besöksadress
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättvik kommun
Ekonomienheten
795 80 Rättvik