Kommunkontoret i Rättviks kommun

Kommunledningskontoret finns i kommunhusets huvudbyggnad, mitt i centrala Rättvik. Besöksadressen är Vasagatan 1. Här arbetar bland andra kommunalrådet Ulrica Momqvist (C) och kommundirektör Katharina Mansfeld.

Rättviks kommunhus

I Rättviks kommunhus är också kanslienheten och ekonomienheten stationerade.

På andra våningen, i "Stiernhöökssalen" har kommunfullmäktige sina sammanträden. Läs mer om Johan Stiernhöök som salen fått namnet efter.

På kommunledningskontoret arbetar vi med övergripande frågor, strategifrågor och information. Vi svarar även för samordningen av kommunens verksamheter.

Kontakt

Rättviks kommun

0248-70 000 vx
kommun@rattvik.se

Besöksadress
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Kanslienheten
Kanslichef

Johan Malm
0248-70 180

Dokumentcontroller
Christina Holm
0248-70 111

Nämndsekreterare
Ebba Sobrino
0248-70 113

Kommunsekreterare
Erika Friberg
0248-70 184

Informatör
Martin Litens
0248-70 124

Webbredaktör
webmaster@rattvik.se
0248-70 125