Rättviks kommun
Rättviks kommun

Kommunkontoret i Rättviks kommun

Kommunkontoret finns i kommunhusets huvudbyggnad, mitt i centrala Rättvik. Besöksadressen är Vasagatan 1. Här arbetar bland andra kommunalrådet Annette Riesbeck och kommunchef Ulf Israelsson.

Rättviks kommunhus

I Rättviks kommunhus arbetar också ekonomienheten, kanslienheten, informatören, webbredaktören och folkhälsostrategen.

På andra våningen, i "Stiernhöökssalen" har kommunfullmäktige sina sammanträden. Läs mer om Johan Stiernhöök som salen fått namnet efter.

På kommunkontoret arbetar vi med övergripande frågor, strategifrågor och information. Vi svarar även för samordningen av kommunens verksamheter.

Kanslienheten

Kanslienheten arbetar med samordning och beredning av alla ärenden som ska behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Vill du ha information om något kommunalt ärende ska du vända dig till kanslienheten.

Till kanslienheten hör också en folkhälsostrateg, som arbetar för hela kommunens befolkning.

Kommunchef

Kommunchef är Ulf Israelsson, som också är kanslichef och chef för stab och service­förvaltningen.

Kontakt

Rättviks kommun

0248-70 000 vx
kommun@rattvik.se

Besöksadress
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Kanslienheten
kommunchef, kanslichef

Ulf Israelsson
0248-70 136

Registrator och
ärendesamordnare
Karin Lundbäck
0248-70 111

Nämndsekreterare
Angelica Maalouf
0248-70 113

Kommunsekreterare
Terese Renbro
0248-70 184

Informatör
Martin Litens
0248-70 124

Webbredaktör
webmaster@rattvik.se
0248-70 125