Rättviks kommun
Rättviks kommun

Kommunstyrelsens utskott

Under kommunstyrelsen finns det sex utskott:

  • allmänna utskottet
  • bildningsutskottet
  • finansutskottet
  • personalutskottet
  • samhällsbyggnadsutskottet
  • socialutskottet. 

Alla ledamöter och ersättare i utskotten är också, antingen ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens allmänna utskott

har fem ledamöter och tre ersättare. Kommunstyrelsens allmänna utskott ska förutom att bereda de ärenden som inte bereds av övriga utskott, fullgöra de uppgifter som tillkommer kommunen enligt lagar om skydd och säkerhet.

Ordförande: Annette Riesbeck (C)
Vice ordförande: Fredrik Ollén (M)

Joanna Stridh (C) - ledamot
Anki Dåderman (S) - ledamot
Jan Dahlquist (S) - ledamot

Bildningsutskottet

har fem ledamöter och tre ersättare. Bildningsutskottet har beredningsansvar för frågor rörande bland annat förskola, grundskola och gymnasium.

Ordförande: Joanna Stridh (C)
Vice ordförande: Lena Johansson (KD)

Peter Jonsson (M) - ledamot
Barbro Aastrup - (S) - ledamot
Rickard Möller (S) - ledamot

Finansutskottet

har fem ledamöter och tre ersättare. Finansutskottet har ett beredningsansvar för bland annat ekonomisk uppföljning och framtagande av underlag inför budget och bokslut.

Ordförande: Jonny Jones (C)
Vice ordförande: Annette Riesbeck (C)

Ulrica Momquist (M)
Jan Dahlquist (S)
Lars-Erik Kalles (S)

Personalutskottet

har tre ledamöter och tre ersättare. Personalutskottet ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

Ordförande: Joanna Stridh (C)
Vice ordförande: Yvonne Junell (C)

Britt-Marie Essell (S) - ledamot

Samhällsbyggnadsutskottet

har fem ledamöter och tre ersättare. Samhällsbyggnadsutskottet ska ha hand om frågor rörande bland annat planfrågor, samordning av fysisk planering och översiktsplanering.

Ordförande: Hans Furn (C)
Vice ordförande: Jonny Jones (C)

Per Segerstéen (M) - ledamot
Kjell Wikström (S) - ledamot
Britt-Marie Essell (S) - ledamot

Socialutskottet

har fem ledamöter och tre ersättare. Socialutskottet fullgör kommunens myndighetsutövande uppgifter inom socialtjänst, hälso- och sjukvård samt vad som i särskild lagstiftning anges för socialnämnd eller liknande.

Ordförande: Fredrik Ollén (M)
Vice ordförande: Susanne Säbb Danielsson (FP)

Yvonne Junell (C) - ledamot
Inger Eriksson (S) - ledamot
Lars-Erik Jonsén (S) - ledamot

Kontakt

Allmänna utskottets ordförande
Annette Riesbeck
0248-70 250

Bildningsutskottets ordförande
Joanna Stridh
0248-70 640

Finansutskottets ordförande
Jonny Jones
0248- 70 635

Personalutskottets ordförande
Joanna Stridh

Samhällsbyggnadsutskottets ordförande
Hans Furn

Socialutskottets ordförande
Fredrik Ollén
0248-70 600