Rättviks kommun
Rättviks kommun

Kommunstyrelsens utskott

Under kommunstyrelsen finns det tre utskott:

  • utvecklingsutskottet
  • bildningsutskottet
  • socialutskottet 

Alla ledamöter och ersättare i utskotten är också, antingen ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

har sju ledamöter och sju ersättare. Kommunstyrelsens utvecklingsutskott ska förutom att bereda de ärenden som inte bereds av övriga utskott, fullgöra de uppgifter som tillkommer kommunen enligt lagar om skydd och säkerhet, bolagsstyrning, samhällsbyggnadsfrågor med mera.

Ordförande: Annette Riesbeck (C)
Vice ordförande: Hans Furn (C)

Ulrica Momqvist (C) - ledamot
Anki Dåderman (S) - ledamot
Jan Dahlquist (S) - ledamot
Örjan Furn (M) - ledamot
Inge Östlund (SD) - ledamot

Bildningsutskottet

har fem ledamöter och fem ersättare. Bildningsutskottet har beredningsansvar för frågor rörande bland annat förskola, grundskola och gymnasium.

Ordförande: Joanna Stridh (C)
Vice ordförande: Rebecka Ruuth (KD)

Henrieta Vedberg (M) - ledamot
Daniel Nyström (S) - ledamot
Inge Östlund (SD) - ledamot

Socialutskottet

har fem ledamöter och fem ersättare. Socialutskottet fullgör kommunens myndighetsutövande uppgifter inom socialtjänst, hälso- och sjukvård samt vad som i särskild lagstiftning anges för socialnämnd eller liknande.

Ordförande: Fredrik Ollén (M)
Vice ordförande: Jessica Junell (C)

Lotta Daniels (C) - ledamot
Inger Eriksson (S) - ledamot
Lars-Erik Jonsén (S) - ledamot

Kontakt

Utvecklingsutskottets ordförande
Annette Riesbeck
0248-70 250

Bildningsutskottets ordförande
Joanna Stridh
0248-70 640

Socialutskottets ordförande
Fredrik Ollén
0248-70 600