Rättviks kommun

Kommunalråd

Rättviks kommun har ett kommunalråd, ett oppositionsråd och två deltidsarvoderade förtroendevalda.

Annette Riesbeck (C)

är Rättviks kommuns kommunalråd och företräder den politiska ledningen. 

Annette är även

 • ordförande i kommunstyrelsens allmänna utskott
 • ordförande i krisledningsnämnden
 • ordförande i räddningsnämnden
 • ordförande i Rättviks kommun Kommunhus AB (RKAB)
 • ordförande i lokala brottsförebyggande rådet
 • ordförande i rådet för ungdomsfrågor
 • ordförande i Gemensam nämnd inom socialtjänsten - Leksand och Rättvik
 • vice ordförande i finansutskottet
 • ledamot i kommunfullmäktige
 • ledamot i Region Dalarna
 • representant i Föreningen Näringsliv Rättvik (Närvik)
 • ombud vid stämmor och möten
 • borgerlig vigselförrättare.

Jan Dahlquist (S)

är Rättviks kommuns oppositionsråd och har också följande uppdrag:

 • ledamot i kommunfullmäktige
 • ledamot i kommunstyrelsen
 • ledamot i kommunstyrelsens allmänna utskott
 • ledamot i krisledningsnämnden
 • ledamot i räddningsnämnden
 • ledamot i Rättviks kommun Kommunhus AB (RKAB)
 • ledamot i finansutskottet
 • ledamot i rådet för ungdomsfrågor
 • ledamot i Rättviks Skoljordbruk AB
 • ersättare i personalutskottet
 • ersättare i Region Dalarna
 • ersättare i gemensam nämnd inom socialtjänsten.

Fredrik Ollén (M)

är kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och har också följande uppdrag: 

 • ordförande i socialutskottet
 • ordförande i tillgänglighetsrådet
 • ordförande i individnämnden
 • ordförande i Polsam
 • vice ordförande i kommunstyrelsens allmänna utskott
 • vice ordförande i Rättviks kommun Kommunhus AB (RKAB)
 • vice ordförande krisledningsnämnden
 • vice ordförande i räddningsnämnden
 • ledamot i kommunfullmäktige,
 • ledamot i pensionärsrådet
 • ledamot i Föreningen Näringsliv Rättvik (Närvik)
 • ledamot i Nedansiljans samordningsförbund,
 • ledamot i brottsförebyggande rådet
 • ledamot i gemensam hjälpmedelsnämnd i Dalarna
 • ersättare vid stämmor och möten
 • representant i Siljans båttrafik.

Joanna Stridh (C)

är 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen och har också följande uppdrag: 

 • ordförande i bildningsutskottet
 • ordförande i gemensam nämnd för vuxenutbildningen
 • ordförande i personalutskottet
 • ledamot i kommunfullmäktige
 • ledamot i kommunstyrelsens allmänna utskott
 • ledamot i krisledningsnämnden
 • ledamot i politisk samverkans kommitté
 • ledamot i språktolknämnden i Dalarna
 • ersättare i rådet för ungdomsfrågor
 • ersättare i räddningsnämnden
 • ersättare i valberedningen
 • representant i Gysam

Fakta

Kommunalråd är en person som på heltid ägnar sig åt politik i en kommun och som får betalt av kommunen.

Kommunalrådet representerar ett parti och utses av kommunfullmäktige. Ordföranden i kommunstyrelsen brukar vara kommunalråd. Kommunalrådet kan inte fatta beslut åt kommunen på egen hand utan påverkar politiska frågor genom att sitta med och besluta i kommunstyrelsen.

Källa: Nationalencyklopedin

Kontakt

Kommunalråd
Kommunstyrelsens ordförande

Annette Riesbeck
(C)
0248-70 250

Oppositionsråd
Jan Dahlquist (S)
0248-70 630

Kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande

Fredrik Ollén (M)
0248-70 600

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
Joanna Stridh (C)
0248-70 640

Rättviks kommun
vx 0248-70 000
kommun@rattvik.se

Besöksadress
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik