Rättviks kommun

Blanketter, avgifter och taxor

Här har vi samlat kommunens blanketter, avgifter och taxor.

Det kan ta en stund att ladda ner blanketten beroende på din utrustning och blankettens storlek. En del blanketter visas direkt på skärmen och andra måste du "ta fram" genom att klicka på webbläsarens pil för filhämtning. Ibland visas filens namn i webbläsarens nederkant, klicka på den och blanketten visas.

Blanketterna läses till exempel i något av gratisprogrammen Acrobat Reader, Foxit Reader (.pdf-filer) eller Word Viewer (.doc-filer). Här finns länkar för att hämta visningsprogram.

Hjälp för Acrobat/Visa PDF i webbläsare | Acrobat Reader DC.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

OBS! Några blanketter kan du fylla i direkt på skärmen. Andra kan endast fyllas i för hand. Du måste skriva ut och underteckna blanketten innan du postar den.
Du kan inte skicka blanketten som e-post.

Avgifter och taxor

Barnomsorg och skola

Blanketter för förtroendevalda

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Förtroendemannaarvoden reglemente.pdföppnas i nytt fönster, 115.3 kB
PDF Förlorad arbetsförtjänst för politiker.pdföppnas i nytt fönster, 133.8 kB
PDF Reseräkning för politiker.pdföppnas i nytt fönster, 116.6 kB

Bygganmälan, bygglov med flera

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
Word Ansökan.docöppnas i nytt fönster, 229 kB
Word Blankett, bygganmälan, teknisk beskrivning.docöppnas i nytt fönster, 237.5 kB
PDF Ritningsexempel.pdföppnas i nytt fönster, 31.9 kB
PDF Får jag bygga.pdföppnas i nytt fönster, 1.4 MB
Word Eldstad.docöppnas i nytt fönster, 141 kB
Word Eldstad exempel.docöppnas i nytt fönster, 503.5 kB
PDF Kontrollplan eldstad och rökkanal.pdföppnas i nytt fönster, 47.5 kB
PDF Information om kontrollplan.pdföppnas i nytt fönster, 95.4 kB
PDF Förslag till kontrollplan.pdföppnas i nytt fönster, 62.8 kB

Försäljning av folköl, tobak och e-cigaretter

Funktionsnedsättning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF LSS-ansökan.pdföppnas i nytt fönster, 51.1 kB
PDF Ansökan om parkeringstillstånd.pdföppnas i nytt fönster, 911.2 kB
PDF Ansökan om bostadsanpassning.pdföppnas i nytt fönster, 120 kB
PDF Ansökan om förhöjd ersättning 2016.pdföppnas i nytt fönster, 77.4 kB

Kundval

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Kundvalsmodellen_-_2010.pdföppnas i nytt fönster, 295.3 kB
PDF Inbjudan och administrativa föreskrifter.pdföppnas i nytt fönster, 660.5 kB
PDF Kravspecifikation.pdföppnas i nytt fönster, 15.5 MB
PDF Förslag till kontrakt.pdföppnas i nytt fönster, 7.8 MB
PDF Ansökan.pdföppnas i nytt fönster, 899.2 kB

Medborgarförslag, lämna egna förslag till kommunfullmäktige

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Medborgarföslag.pdföppnas i nytt fönster, 176.5 kB

Penningpungen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Ansökan Penningpungen.pdföppnas i nytt fönster, 131.9 kB
PDF Redovisning Penningpungen.pdföppnas i nytt fönster, 87.8 kB

Rättviks Fastigheter AB

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Intresseanmälan.pdföppnas i nytt fönster, 214.3 kB
PDF Nollvision.pdföppnas i nytt fönster, 23.1 kB

Räddningstjänsten

Skolskjuts

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Ansökan om skolskjuts.pdföppnas i nytt fönster, 58.5 kB
PDF skolskjuts.pdföppnas i nytt fönster, 137.4 kB

Slamtömning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Förlängt hämtningsintervall slam.pdföppnas i nytt fönster, 47.4 kB
PDF Uppehåll hämtning av slam.pdföppnas i nytt fönster, 59.7 kB

Sotning, ansökan om egensotning, taxa och frister

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
Word Ansökan om egensotning.docöppnas i nytt fönster, 208 kB
Word Sotningsjournal.docöppnas i nytt fönster, 152.5 kB
PDF Frister för sotnings- och brandskyddskontroller.pdföppnas i nytt fönster, 215.8 kB

Stipendieansökan

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Rättviks Barnens Dags stipendiefond 2017.pdföppnas i nytt fönster, 52.3 kB

Synpunkter och klagomål – Servicegarantier

Ungdom och fritidskontoret

Övrigt