Rättviks kommun
Rättviks kommun

Diarium, bild- och centralarkiv

Diarium är ett register över ärenden och handlingar som kommer in till eller som upprättas av kommunen.

I kommunens centralarkiv förvaras kommunens alla handlingar på papper.
Vårt bildarkiv har cirka 500 000 negativ och bilder i förvaring.