Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Var är sotaren och var kontrollerar vi brandskyddet just nu?

Ett gammalt brunvitt fotografi med många sotare samlade i grupp.

Foto: Sven-Olof Englund, More Media AB

Sotning

Sotning fastbränsleanläggningar, värmepannor, lokale eldstäder: ej sommar/fritidshus

Vecka 37-39:

Backa, Östbjörka, Sätra, Rovgärdet, Västberg, Nittsjö, Templet, Sjurberg, Vikarbystrand, Prostgården

Vecka 40-43:

Södra Rättvik: Tina, Utby, Västgärde, Västergrav, Utanåker, Östergrav, Söderås, Utby, Bäck, Mårtanberg, Risås

Vecka 40-42:

Dalbyn, Arvet, Sörboda/Norrboda, Sunnanhed, Östanvik, Furudal, Näset, Tillhed, Furudals Bruk, Dalfors, Håven

Vecka 44:

Lerdal, Gärdebyn

Vecka 45:

Rättviks samhälle

 

Brandskyddskontroller

Fastbränsleanläggningar, värmepannor, lokala eldstäder: ej sommar- eller fritidshus

Fom vecka 37 -

Näset, Furudals Bruk, Dalfors

Born, Ingels, Nedre Gärdsjö, Övre Gärdsjö, Blecket

.

Kontakt

Skorstensfejarmästare
Rune Daniels
rune.daniels@rattvik.se
0248-70 291

Skorstensfejare
Leif Rosén
0248-70 306

Hans Knutsson
0248-70 372

Skorstensfejartekniker
Joel Vikestig
0248-70 375

Hans Knutsson
0248-70 372

Kansli sotningsväsendet
Vardagar kl. 8–12
0248-70 300 vx
0248-70 287 fax
raddningtjansten@rattvik.se