Rättviks kommun
Rättviks kommun

Egensotning - sota själv?

Här klättrar en sotare upp mot taket på en markstege

Foto: Sven-Olof Englund. More Media AB

Vad gäller om du själv vill sota dina eldstäder?

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och därtill hörande förordning (2003:789) trädde i kraft den 1 januari 2004.

Lagen ger kommunerna rätt att efter ansökan medge att en fastighetsägare utför rengöring/sotning på den egna fastigheten om detta kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

För att du ska få dispens krävs ett utbildningsbevis på att du har genomgått en utbildning om egenrengöring/sotning eller har motsvarande kompetens.

Blankett för att ansöka om egensotning

Hittar du här ansökan egensotning,Word du kan också ringa till räddningstjänsten/sotningsverksamheten och beställa blanketten.

När du fått din ansökan beviljad så kan du hämta och skriva ut sotningsjournaler här sotningsjournal.Word

Ansökan skickar du till
Rättviks kommun
Räddningsavdelningen
Box 231
795 23 Rättvik

Glöm inte underskriften på din ansökan!