Egensotning - sota själv?

Här klättrar en sotare upp mot taket på en markstege

Foto: Sven-Olof Englund. More Media AB

Vad gäller om du själv vill sota dina eldstäder?

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och därtill hörande förordning (2003:789) trädde i kraft den 1 januari 2004.

Lagen ger kommunerna rätt att efter ansökan medge att en fastighetsägare utför rengöring/sotning på den egna fastigheten om detta kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

För att du ska få dispens krävs ett utbildningsbevis/intyg från en genomgången kurs eller studiecirkel med relevant innehåll. Brandskyddsföreningen Sveriges utbildningspaket om "egensotning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." är ett exempel på en sådan kurs.