Rättviks kommun
Rättviks kommun

Översiktsplan för Rättviks kommun 2030

Backa

Backa Foto: © Martin Litens

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Rättviks kommun. En översiktsplan visar den långsiktiga inriktningen för utvecklingen i kommunen och särskilt den fysiska miljön. Översiktsplanen för Rättviks kommun ger vägledning för beslut om hur mark, vatten och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras fram till år 2030.

Den nya översiktsplanen går för förslag om antagande till Kommunfullmäktige 23 maj.

Det är inte möjligt att överklaga en översiktsplan då det inte är ett juridiskt bindande dokument.

Vid frågor välkomna att kontakta:

Hans Furn, ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
070-697 80 61
hans.furn@rattvik.se

Jonny Gahnshag, samhällsutvecklingschef
0248-70 164
jonny.gahnshag@rattvik.se

Anders Sydén, mark- och planchef
0248-70 153
anders.syden@rattvik.se