Pågående detaljplanering

Inom kommunen pågår ständigt utredningar och planarbeten som rör ny eller befintlig bebyggelse. Det finns sex pågående detaljplanearbeten.

  • Detaljplan Sjöbodarna
  • Detaljplan Klockargården
  • Detaljplan Utsikten
  • Detaljplan PREFAB
  • Detaljplan för familjecentral och förskola, del av Rättvik 1:8
  • Detaljplan Färgaren 2
  • Detaljplan Livsmedelskluster/Glassen

Kontakt

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik
mark.plan@rattvik.se