Rättviks kommun

Vad tycker du?

Samrådet pågår under perioden 19 februari till 23 april 2018. Under samrådstiden finns förslaget till ny översiktsplan att läsa på sidan: Översiktsplan för Rättviks kommun 2030

Den som har synpunkter på förslaget kan under samrådstiden framföra dessa skriftligen via webbformuläret nedan, e-post eller per post.

Välkommen att lämna dina synpunkter.

Kontaktuppgifter

Rättviks Kommun
Samhällsutvecklingsförvaltningen
795 80 Rättvik

mark.plan@rattvik.se