Gå till innehåll
Rättviks kommun
Rättviks kommun

Pågående detaljplanering

Inom kommunen pågår ständigt utredningar och planarbeten som rör ny eller befintlig bebyggelse. Här hittar du aktuella detaljplaner som är på samråd eller granskning.

Detaljplan Del av stora Lissbrändan

Detaljplan Del av stora Lissbrändan som var ute på granskning mellan 20 oktober till 17 november 2021 är nu avslutad.

Förslag till detaljplan för Del av stora Lissbrändan, Lerdal 82:1 var ute för granskning. Planområdet ligger i Rättviks tätort, öster om Enån mellan Kvarngatan och Vålsvedsvägen.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för ytterligare byggrätt för ett bostadshus inom fastigheten. Denna del kommer sedan att styckas av till en separat fastighet.

Granskningshandlingar

Detaljplan Ljugarudden

Detaljplan Ljugarudden som var ute på granskning mellan 20 oktober till 17 november 2021 är nu avslutad.

Förslag till detaljplan för Ljugarudden, Del av Nedre Gärdsjön var ute för granskning. Planområdet ligger beläget vid Ljugarens södra strand.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra fem fritidshus i strandnära läge.

Granskningshandlingar

Kontakt

Kommunarkitekt
Michelle Ekinci
0248-70 161

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik
mark.plan@rattvik.se