Rättviks kommun
Rättviks kommun

Detaljplan Lerdal 14:50 och 62:36 med flera (Lissbrändan)

Detaljplan Lerdal 14:50 och 62:36 med flera (Lissbrändan) har vunnit laga kraft.

Detaljplan Lissbrändan, fastighet Lerdal 14:48, 14:50 och 62:36 är nu antagen av kommunstyrelsen och har vunnit laga kraft. Planområdet ligger beläget nedanför Bruntegården och Fyrklöverns stugby.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för sex stycken nya tomter på Lerdal 14:50 och Lerdal 62:36 samt är förutsättningarna för byggnation på fastighet Lerdal 14:48 förändrade.

Planhandlingarna antogs under kommunstyrelsens sammanträde 27 augusti 2019 och vann laga kraft 23 september 2019 då ingen överklagan inkommit på beslutet.