Rättviks kommun
Rättviks kommun

Detaljplan Lerdal 14:50 och 62:36 med flera (Lissbrändan)

Detaljplan Lerdal 14:50 och 62:36 med flera (Lissbrändan) arbetas nu igenom för att gå till antagande.

Förslag till detaljplan för Lissbrändan, fastighet Lerdal 14:48, 14:50 och 62:36 arbetars nu igenom för att gå till antagande. Planområdet ligger beläget nedanför Bruntegården och Fyrklöverns stugby.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för sex stycken nya tomter på Lerdal 14:50 och Lerdal 62:36 samt ändra förutsättningarna för byggnation på fastighet Lerdal 14:48.

Planhandlingarna förväntas gå för antagande till Kommunstyrelsens sammanträde 27 augusti 2019.

Plankarta PDF

PlanbeskrivningPDF

SamrådsredogörelsePDF


Frågor besvaras av

Planarkitekt
Sara Udd
0248-70 161