Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Detaljplan för Garvaren 13

Detaljplan för Garvaren 13 (f.d. Turisthemmet)  vann laga  2016-01-07

Detaljplanen medger bostäder samt kompletterande verksamheter med centrumändamål på fastigheten Garvaren 13.

Kontakt

Mark- och planenheten
0248-70 000 (vxl)
mark.plan@rattvik.se

Besöksadress
Vasagatan 1 (flygelbyggnaden)
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik