Rättviks kommun

Detaljplan för Rättvik 1:21 m.fl. (Sibylla)

Detaljplanen för Rättvik 1:21 m.fl. (Sibylla) vann laga kraft 2016-07-13.

 Detaljplanen medger möjligheten till en "drive-through" och ökad byggrätt för befintlig verksamhet samtidigt som så stor del som möjligt av befintligt naturområde bevaras.

Kontakt

Mark- och planenheten
0248-70 000 (vxl)
mark.plan@rattvik.se

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik