Rättviks kommun

Enådal 4 m.fl. (Hedmans kiosk)

Detaljplan för Enådal 4 m.fl. (Hedmans kiosk) vann laga kraft 2016-01-07

Detaljplanen medger ett utökat handelsområde vid Hedmans kiosk till en yta på totalt 250 m2 samt att befintlig trottoar blir en del av gatumarken. De berörda fastigheterna är Enådal 4 samt Enådal 3.

Kontakt

Mark- och planenheten
0248-70 000 (vxl)
mark.plan@rattvik.se

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik