Rättviks kommun
Rättviks kommun

Granskning av detaljplan Lerdal 14:50 och 62:36 med flera (Lissbrändan)

Detaljplan Lerdal 14:50 och 62:36 med flera (Lissbrändan) är nu ute för granskning

Förslag till detaljplan för Lissbrändan, fastighet Lerdal 14:48, 14:50 och 62:36 finns nu ute för granskning. Planområdet ligger beläget nedanför Bruntegården och Fyrklöverns stugby.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för sex stycken nya tomter på Lerdal 14:50 och Lerdal 62:36 samt ändra förutsättningarna för byggnation på fastighet Lerdal 14:48.

Planhandlingarna finns också att se på Kulturhuset och i Kommunhusets foajé under tiden 10 juni till 10 juli 2019.

Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen till Samhällsutvecklingsförvaltningen, Rättviks kommun, 795 80 Rättvik, eller till mark.plan@rattvik.se senast 10 juli 2019

 

Plankarta PDF

PlanbeskrivningPDF

SamrådsredogörelsePDF


Frågor besvaras av

Planarkitekt
Sara Udd
0248-70 161