Rättviks kommun

Oreplasts verksamhet – ny detaljplan för Näset 196:14 med flera, Furudal

Förslag till detaljplan för området kring Oreplasts verksamhet i Furudal, finns nu ute för samråd. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för utbyggnad av lokalerna och för att verksamheten ska kunna förvärva mark inom planområdet.

Detaljplan plastfabriken OrePDF
Översiktskarta och plankartaPDF

Synpunkter på planförslaget lämnas senast 30 januari 2018 till: Samhällsutvecklingsförvaltningen
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

eller via mejl till:
mark.plan@rattvik.se

Kontakt

Mark- och planenheten
0248-70 000 (vxl)
mark.plan@rattvik.se

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik