Antagna planer

Här hittar du antagna detaljplaner. Du kan överklaga beslutet inom tre veckor från den dagen tillkännagivandet anslagits på kommunens anslagstavla.

Detaljplan för Nedre Gärdsjö 8:8 Ljugaruddens fritidsområde

Justerat protokoll har den 4 mars 2022 anslagits på kommunens digitala anslagstavla fram till den 26 mars 2022.

Detaljplanen har överklagats och ärendet har överlämnats till mark- och miljödomstolen den 28 mars 2022.

Antagandehandlingar

Upphävande av fastighetsplan inom detaljplan Lissbrändan

Antagandehandlingar

Kontakt

PDF:erna på denna sidan uppfyller inte webbtillgänglighetsdirektivet. Behöver du hjälp med uppläsning kontaktar du: