Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Miljöpris

Tallen som står utanför kommuunhuset, grön illustration, med texten Miljöpriset tilldelas någon som utfört ett för Rättviks natur och miljö, förtjänstfullt arbete

Miljöpriset 2015 gick till Margareta Wikström som varit en stark kraft i många år inom naturvårdsarbetet.

Margareta har drivit naturvårdsfrågor på både lokal, regional och riksnivå. Hon har varit länskonsulent för Naturskyddsföreningen i flera år och är ordförande för den lokala kretsen.

Margareta har ett stort engagemang för skogen och har initierat, stöttat och drivit på för skydd av skogsområden. Fokus har varit på att skydda den biologiska mångfalden på landskapsnivå men hon har också framhållit skogens värde för rekreation, välbefinnande och besöksnäring.

Margareta får Rättviks kommuns miljöpris 2015 för sitt stora naturvårdsengagemang, särskilt när det gäller skogsfrågor.

Tidigare miljöpristagare

 • 2015 Margareta Wikström
 • 2014 Massarbäcks odlingar
 • 2013 Friluftsfrämjandet
 • 2012 Bingsjöstämman
 • 2011 Lennart Embro
 • 2010 Lennart Kellner och Jan-Erik Fyhr
 • 2009 Christer Larsen
 • 2008 Helene Rocking och Monica Sommarström
 • 2007 Erik Kraft
 • 2006 Erikshjälpen i Rättvik
 • 2005 Rolf Lundqvist
 • 2004 OKQ8 Centrum Rättvik
 • 2003 Stiftsgården
 • 2002 Axel Björklund
 • 2001 Rättviks Naturskyddsförening

Vem kan få stipendiet?

Som stipendiat kan den utses som arbetar med upplysning och information i avsikt att nå djupare insikt om miljöns betydelse och vården av vår gemensamma miljö bland människorna i Rättvik,
visar miljöhänsyn och arbetar för att skydda och bevara genuin natur och områden i kommunen som innehåller eller visar biologisk mångfald, bedriver forskning eller annan verksamhet vilken syftar till att göra framsteg för att skydda vår miljö i Rättvik nu och i framtiden,
som på annat sätt genom insatser för natur och miljövård i Rättvik visat en stark och intensiv vilja att på allt sätt bevara Rättviks miljö ren, samt som försöker göra Rättvik till ett verkligt kretsloppssamhälle.
 
Mottagare av stipendiet kan vara privatperson, ideell förening, näringsidkare, person eller institution inom offentlig förvaltning. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid person som frivilligt utför miljöarbete.
 
Stipendiesumman på 10 000 kronor kan delas mellan högst två stipendiater per år.

Beslut

Beslut om miljöstipendiat fattas av kommunstyrelsen.

Utdelning

Utdelning av stipendiet sker vid det kommunfullmäktigesammanträde där kommunens övriga stipendier och priser utdelas.

Kontakt

Natur- och miljösamordnare
Teresia Holmberg
0248-70 158