Rättviks kommun

Miljöpris 2017

Tallen som står utanför kommuunhuset, grön illustration, med texten Miljöpriset tilldelas någon som utfört ett för Rättviks natur och miljö, förtjänstfullt arbete

Miljöpriset blir Hållbarhetspriset! 2017 delas Rättviks sista miljöpris ut så passa på nu och lämna in era förslag på stipendiater. Mer information om Hållbarhetspriset och dess kriterier kommer under 2018.

Till 2016 års stipendiat utsågs förskolan Solgården i Vikarbyn. Solgärden är första skolan i Rättviks kommun som fått Grön-Flagg certifiering. Grön Flagg är en cetrifiering och ett pedagogiskt verktyg som Håll Sverige Rent erbjuder förskolor och skolor som vill arbeta för hållbar utveckling. 2014 började Solgården tillsammans med personal, barn och föräldrar arbeta fram en handlingsplan för miljön. 2015 antogs handlingsplanen och ett par månader senare var förskolan godkänd för certifiering.

Grattis Solgården!

Tidigare miljöpristagare

 • 2016 Förskolan Solgården Vikarbyn
 • 2015 Margareta Wikström
 • 2014 Massarbäcks odlingar
 • 2013 Friluftsfrämjandet
 • 2012 Bingsjöstämman
 • 2011 Lennart Embro
 • 2010 Lennart Kellner och Jan-Erik Fyhr
 • 2009 Christer Larsen
 • 2008 Helene Rocking och Monica Sommarström
 • 2007 Erik Kraft
 • 2006 Erikshjälpen i Rättvik
 • 2005 Rolf Lundqvist
 • 2004 OKQ8 Centrum Rättvik
 • 2003 Stiftsgården
 • 2002 Axel Björklund
 • 2001 Rättviks Naturskyddsförening

Vem kan få stipendiet?

Som stipendiat kan den utses som arbetar med upplysning och information i avsikt att nå djupare insikt om miljöns betydelse och vården av vår gemensamma miljö bland människorna i Rättvik,
visar miljöhänsyn och arbetar för att skydda och bevara genuin natur och områden i kommunen som innehåller eller visar biologisk mångfald, bedriver forskning eller annan verksamhet vilken syftar till att göra framsteg för att skydda vår miljö i Rättvik nu och i framtiden,
som på annat sätt genom insatser för natur och miljövård i Rättvik visat en stark och intensiv vilja att på allt sätt bevara Rättviks miljö ren, samt som försöker göra Rättvik till ett verkligt kretsloppssamhälle.
 
Mottagare av stipendiet kan vara privatperson, ideell förening, näringsidkare, person eller institution inom offentlig förvaltning. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid person som frivilligt utför miljöarbete.
 
Stipendiesumman på 10 000 kronor kan delas mellan högst två stipendiater per år.

Skicka in ditt förslag till Natur- och miljösamordnaren.

Beslut

Beslut om miljöstipendiat fattas av kommunstyrelsen.

Utdelning

Utdelning av stipendiet sker vid det kommunfullmäktigesammanträde där kommunens övriga stipendier och priser utdelas.

Kontakt

Natur- och miljösamordnare
Teresia Holmberg
0248-70 158