Rättviks kommun
Rättviks kommun

Energitips

Dosa med många elkontakter

mostphotos.com

Att spara energi ger alltid miljövinster. Dessutom kan du spara pengar, många gånger mycket pengar.

När du gör förändringar i byggnaden är det viktigt att vara observant på framför allt funktionen av byggnadens ventilationssystem.
Till exempel gäller det vid tilläggsisolering, förändring av uppvärmningssätt eller byte och tätning av fönster.

Både för byggnaden och de boende är god ventilation en förutsättning för en långsiktigt hållbar och hälsosam byggnad.

Isolering och fönster

Att se om "Klimatskalet" på sitt hus är en första åtgärd för att spara energi. Har du utrymme kvar på vinden för mer isolering så kan du spara tusenlappar varje år. Upp till 50 centimeter isolering är ekonomiskt i de flesta hus.

Står du i begrepp att sätta in nya fönster så satsa på bästa möjliga treglasfönster med lågenergiglas! Den extra kostnaden har du snabbt tillbaka genom minskade energikostnader och ökad komfort. Du kan också förbättra de gamla fönstren genom att byta den innersta rutan mot energiglas, till ett avsevärt lägre pris än att byta hela fönstret.

Se till att ha effektiva tätningslister i både fönster och dörrar. Ett alternativ till är att komplettera de befintliga fönstret med en tredje glasruta av energiglas på insidan. Observera att vid byte eller tätning av fönster minskar luftläckaget. Det är viktigt att tillräckligt med luft tillåts komma in för att säkerställa god ventilation på lämpligt sätt.

Uppvärmning

Om du värmer ditt hus med olja eller elektricitet så bör du snarast byta uppvärmning om det är möjligt. Både ved, pellets, fjärrvärme och värmepumpar är miljövänligare. Men tänk på att värmepumpar också drivs med elektricitet (grovt räknad en tredjedel elektricitet).

Har du möjlighet bör du välja ett flexibelt uppvärmningssystem med ackumulatortank som tillåter dig att välja vilket energislag du kan använda även i framtiden. Genom att använda sig av en tekniktank där all inlagring och användning kopplas och komplettera denna med slavtankar skapas möjlighet att välja elektricitet, ved, pellets eller värmepump i kombination med solfångare. För ett bra utbyte från en solfångaranläggning bör värmen som avges växlas mot en så låg temperatur som möjligt i nedre delen av tekniktanken.

Ved är billigast och fjärrvärme bekvämast. Solvärme är oerhört klimatsmart och gratis från vår till höst, när du väl betalat av investeringen. En kombination av biobränsle (ved, pellets,flis) och sol är en mycket bra lösning. Vedeldare bör satsa på en miljögodkänd panna och en total ackumulatorvolym på cirka 18 gånger eldstadsvolymen.

Sänk inomhustemperaturen en grad, det ger under normala förhållanden cirka 5 % besparing på energianvändningen.

Varmvatten

Byt till ett vattensnålare duschmunstycke. Minska tiden du står och duschar till hälften. Du kan spara flera tusen kronor per år, beroende på familjens duschvanor. Det finns engreppsblandare som går tillbaka till kallt eller halvljummet vatten av sig själva och alltså inte kan fastna på att spola hett vatten i onödan.

Har du fortfarande direktverkande elektricitet för uppvärmning av bostaden och varmvatten men ingen utrymme för pannrum, kan ändå en solfångaranläggning vara ett alternativ. En mindre ackumulatortank lämpad för solfångare och varmvattenberedning behöver inte ta mer plats än en 300 liters varmvattenberedare. Den kommer dock att försörja familjen med tappvarmvatten på samma sätt som den tidigare elberedaren – men under sommarhalvåret till stor del med hjälp av solen. 6 m² solfångare kräver cirka 450 liter ackumulatorvolym.

Solenergi för elproduktion

De långa sommardagarna gör solenergi till ett intressant alternativ i vårt land. Har ditt hus en takyta i söderläge som inte skuggas? Har du cirka 40 graders lutning på taket? Då har du optimala förutsättningar för en solcellsanläggning. En tumregel som kan användas är cirka 7 m² solfångaryta per installerad kW. Varje kW ger 850–1100 kWh årligen och utbytet minskar med flackare lutning och avvikelse från söderläge. En solenergianläggning kan påverka utseendet på byggnadens tak eller fasad, därför ska man kontakta kommunen för att klargöra om det krävs en bygglovsansökan.

Ventilation

God inomhusmiljö är ett krav. Det skapas bland annat genom ett väl fungerande ventilationssystem. Självdragsventilation är den ursprungliga formen av luftombyte. Luft togs in genom ventiler men ofta även genom otätheter i fönster och dörrar. Självdragsventilation fungerar bra på vintern men ger upphov till onödigt stora ventilationsförluster.

På sommaren är självdragsfunktionen sämre och har man inte en förbränningsanläggning som värmer murstocken är ventilationen i det närmaste obefintlig.

När förbränningsanläggningar tas ur drift och exempelvis fjärrvärme eller någon form av värmepump installeras, är det extra viktigt att säkerställa luftombytet. Även vid tilläggsisolering av äldre byggnader och vid tätning eller byte av fönster uppstår behovet av säkerställd ventilation. Åtgärden kan bestå i en frånluftsfläkt i badrum, tvättstuga och klädkammare. Glöm inte att luften måste kunna evakueras även på övervåningar.

Tilluft tas in genom ventiler i sovrum och vardagsrum. Har man möjlighet att installera ett så kallat FTX-system, där energin i frånluften utan blandning värmer ny frisk utomhusluft, minskar ventilationsförlusterna med upp till drygt 80 %. Vid installation av FTX-system ska det råda balans mellan till- och frånluft, varför otätheter och ventiler ska tätas igen.

Belysning

Byt till LED-lampor. Så enkelt och lönsamt! De håller upp till 15 gånger längre än glödlampor och drar bara femtedelen så mycket energi. Vill du behålla det gulaktiga ljuset en glödlampa avger ska LED-lampan ha en färgtemperatur på cirka 2700K. Vill du ha ett vitare ljus väljs ett högre värde. Släck lampan när du går ut ur rummet, låt det inte lysa i onödan. Lämna använda lampor till kommunens återvinningscentral.

Apparater

När du byter kyl- och frys nästa gång - välj energisnålt (A+++ är bäst). Du kan spara en tusenlapp eller mer per år jämfört med ditt gamla skåp. Dammsug baksidan på kyl och frys.

Alla vitvaror och andra hushållsapparater blir mer och mer energisnåla så titta alltid efter energiklassning eller fråga om energiförbrukning när du handlar. En stor plasma-TV kan till exempel dra tre gånger mer ström än din gamla ”tjock-tv”.

Stäng av apparater "på riktigt" och låt dem inte stå på stand by. Skaffa ett grenuttag med strömbrytare där det är tätast med sladdar till exempel vid datorn och vid TV/DVD/video/TV-spel så stänger du av alltihop med ett handgrepp. Stoppa disk- och tvättmaskin fulla innan du kör igång dem. Häng tvätten istället för att tumla.

Mat

En modern trend är att allt oftare lagas det mat i omgångar vart efter familjemedlemmarna kommer hem. Försök laga mat och ät tillsammans och ni vinner mycket mer än miljö och pengar. Laga mycket mat på en gång och gör matlådor. Sätt lock på kastrullerna!

Vattenkokare använder en tredjedel av energin för att koka upp vattnet jämfört med en kastrull. Ha inte för låg temperatur i kyl eller frys. Kanske ni klarar er på en kyl/frys ifall den fullstora kylen och dito frysen oftast är halvfulla?

Köp lokalproducerad säsongsanpassad, ekologisk mat för både allmän energibesparing och miljö i övrigt. Dra ner på köttkonsumtionen och ät mer grönt istället.

Kontakt

Energi- och klimatrådgivare
Niklas Andersson
0247-80 329