Rättviks kommun
Rättviks kommun

Aktuella kungörelser

Beviljat bygglov Sätra 22:14

Bygglov har beviljats för höjning med 12 meter av befintlig stagad mast, på fastigheten Sätra 22:14.
Kungörelse om bygglovsbeslutet kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar på www.poit.selänk till annan webbplats.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut om bygglov kan överklagas senast fyra veckor efter kungörelsen, d.v.s. 2019-01-08.
Motivering till överklagan märkt ” MOB § 78/2018, dnr 2018-B035” tillsammans med namn, adressuppgifter samt underskrift skickas till:

Miljö- och byggnadsnämnden
Rättviks kommun
795 80 Rättvik