Rättviks kommun
Rättviks kommun

Höjdsystem

Rättviks kommun använder från och med den 1 maj 2014 rikets nya höjdsystem RH2000 i hela kommunen. Det innebär att på kommunens primärkarta redovisas markhöjder och höjdkurvor i det nya höjdsystemet RH2000. Tidigare fanns tre olika höjdsystem inom kommunen.

Ska du använda en angiven höjd måste du ta reda på vilket höjdsystem den tillhör. Det aktuella höjdsystemet ska alltid framgå på kartmaterial och ritningar.

Varför bytte vi höjdsystem?

På grund av landhöjningen måste ett höjdsystem relateras till en viss tidpunkt (epok). De höjdsystem som användes tidigare (RH00 och RH70) är höjdsystem som anlades i början och i mitten av 1900-talet. De har med tiden deformerats, huvudsakligen på grund av landhöjningen. Epoken för RH2000 är år 2000, vilket betyder att höjdvärdena beskriver läget år 2000.

Alla Sveriges kommuner har eller kommer att införa det nya höjdsystemet. Det utbyts geografisk information, kartor och ritningar, i stora mängder och det uppstår ofta problem när olika höjdsystem används. Övergången till ett gemensamt nationellt höjdsystem kommer att underlätta utbyten av information mellan olika aktörer.

Hur stor är skillnaden mellan systemen?

För Rättviks samhälle och Vikarbyn är skillnaden cirka 0.59 meter.
I Boda är det cirka 0.74 meter och i Furudal är det cirka 0.23 meter.

Kontakt

Mätningsingenjör
Lena Snis
0248-70 181

Besöksadress
Vasagatan 1, flygelbyggnaden