Valborgsmässoeldar

På Valborg eldas många valborgsbrasor/majbrasor

Fint och torrt väder betyder att brandrisken i skog och mark ökar.
Ta alltid reda på hur stor brandrisken är där du bor, särskilt om du tänkt att elda på Valborg.

Ta reda på om räddningstjänsten har utfärdat eldningsförbud!

Det kan finnas möjlighet att få undantag från eldningsförbudet.
Om det är eldningsförbud måste du ansöka om att få elda och  räddningstjänsten ska ha möjlighet att hinna med att bedöma om de olika brasorna ska få tändas.

Eldning sker alltid under eget ansvar.

Checklista för säker eldning utomhus

 • Vegetation
  Placera inte brasan i närheten av torr vegetation.
 • 50 meter från byggnad
  Placera brasan minst 50 meter från byggnad.
 • Vatten
  Ha alltid vatten i närheten när du eldar. Med hjälp av en trädgårdsslang eller strilkannor kan du släcka och begränsa elden om den sprider sig. Du kan också blöta marken runt brasan innan du tänder den. Tänk på att blött gräs runt elden torkar av strålningsvärmen.
 • Ta bort brännbart material
  15 meter runt omkring elden bör det vara fritt från brännbart material.
 • Elda inte allt på samma gång
  Det är bättre att bränna lite i taget. Då minskar risken för spridning eftersom strålningsvärmen inte blir så hög.
 • Risk för flygbrand
  Gnistor som följer med röken kan falla ner långt bort och tända eld på brännbart material som kan starta en gräs- eller skogsbrand.
 • Farlig rök
  Tänk på att plaster/gummi eller annat skräp är olämpligt att elda eftersom farlig rök kan uppstå.
 • Lämna aldrig elden utan tillsyn
  Bevaka alltid elden till dess att risken för brandspridning är över.
 • Kontrollera att ingen glöd finns kvar
  Häll alltid rikligt med vatten över askhögen eller täck över den med jord.
 • Besök alltid platsen igen
  Ta alltid det säkra före det osäkra. Kolla efter några timmar att det är släckt ordentligt.

Information

Öppettider räddningsstation
Vardagar 7-16, (lunchstängt 12-13)
0248-70 990 vx
raddningstjansten@rattvik.se