Eldning utomhus

Vårbrasa som har brunnit ned, en person övervakar den rykande brasan.

Vårbrasa. Foto: © M. Litens

Elda i trädgården och naturen

Anvisningar – eldning i trädgården

Typ: i hög, tunna eller grävd grop.
Säkerhetsavstånd: minst 20 meter från byggnad eller brännbart upplag. Elda endast en kubikmeter åt gången. Avfall eller miljöfarliga ämnen får aldrig eldas utomhus. Efterkontroll och vattenbegjutning.

 

Göra upp eld i naturen

Tips om vad du bör tänka på när du ska göra upp eld i naturen hittar du i foldern "Eldning och allemansrätten" och på Naturvårdsverkets webbplats - Allemansrätten, eldning och i den här filmen.