Elda utomhus

Brand i terräng ett uppbränt hus i bakgrunden

Mostphotos.com/948426

Information om eldning utomhus.

Allmänt

Under förutsättning att eldningsförbud (brandriskvärde 4 eller 5) inte råder är det tillåtet att utföra eldning/bränning av trä, gräs och papper.

Glöm inte att ta reda på om räddningstjänsten utfärdat eldningsförbud!

Se alltid till att du kan släcka elden när du eldar hemma på tomten eller ute i naturen. Tänk också på grannarna så att röken inte stör.

Se till att innehållet i brasan inte orsakar olägenhet eller skada på människor, egendom eller miljö. Enbart torra kvistar, löv, rent trä får läggas på brasan.
Ur miljösynpunkt är det inte tillåtet att bränna till exempel däck, stoppade möbler, plastmattor, impregnerat virke eller brännbara vätskor. Här hittar du mer information MSB, Säkerhet vid eldning i trädgården Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anmäla eldning/bränning i större omfattning

Eldning/bränning i större omfattning än en kubikmeter eller större gräsbränning, valborgsmässoeld eller eldning/bränning efter solens nedgång ska alltid anmälas till oss. Ring 0248-70 990.

I samband med anmälan ska du ange

  • ansvarig person för eldningen: namn, adress, telefon,
  • plats där bränningen ska ske,
  • tidpunkt,
  • typ av bränning,
  • hur mycket som ska brännas,
  • hur lång tid bränningen ska pågå,
  • åtgärder som vidtas för att förhindra brandspridning,
  • avstånd till närliggande bebyggelse, skog med mera.

Kontakt

Öppettider räddningsstation
Vardagar kl. 7–16 (stängt 12-13)
0248-70 990 vx
raddningstjansten@rattvik.se

Administration
Eva Ollas

Räddningschef
Patrik Fredriksson

Brandmästare
Johan Pehrson