Checklista för ökad säkerhet

Goda råd för ökad säkerhet i hemmet

 • En eller flera fungerande brandvarnare i taket.
 • Finns det några handbrandsläckare och var finns dom?
 • Byt trasiga/klämda sladdar.
 • Skruva fast lösa/glappa kontakter och vägguttag.
 • Byt blinkande lysrör och se till att glödlamporna har rätt Watt-tal.
 • Låt TV:n stå fritt och luftigt. Stäng av TV:n med knappen på apparaten.
 • Ta bort duk, levande ljus och blommor på TV:n som kan orsaka brand.
 • Dra ur kontakten för kaffekokare och brödrost. Installera gärna en timer!
 • Om säkringen ofta går sönder - kontakta elektriker för felsökning.
 • Installera jordfelsbrytare.
 • Se till att ljusstakar står fritt från gardiner och har obrännbara dekorationer.
 • Släck levande ljus när ni lämnar rummet.
 • Förvara tändstickor och tändare utom räckhåll för barn.
 • Rengör köksfläkt från fett.
 • Förvara inte brandfarlig vara i källare eller på vinden.
 • Dammsug bakom TV, kylskåp och frysbox.
 • Gör upp en utrymningsplan och uppsamlingsplats för din bostad.

  Skriv ut listan och gå igenom den med hela familjen.