Brandvarnare

Kontrollera din brandvarnare

Bild från kampanjen Aktiv mot brand, MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Klicka på bilden för att komma till tjänsten!

Alla bostäder ska ha minst en fungerande brandvarnare!

Nästan alla hushåll i Sverige har en brandvarnare. Men i var tionde bostad – 400 000 hushåll – fungerar den inte. Därför har vi skapat en SMS-tjänst som påminner om att testa.

Kort information om brandvarnare
De flesta bränder inträffar om natten. Att det börjar brinna beror på slarv, dålig kunskap eller bristande uppmärksamhet. Vanliga brandorsaker är bortglömda brinnande ljus, sängrökning, torrkokning på spisen och barns lek med eld.

Om vi blir mer medvetna om riskerna och skaffar oss bättre kunskap om hur bränder uppstår kan vi undvika många bränder.

Brandvarnaren är en billig livförsäkring, den är lätt att montera och finns i olika modeller från cirka 100 kr. Brandvarnaren reagerar på den livsfarliga brandröken, varnar dig snabbt och ger dig en chans att sätta dig i säkerhet.

I Sverige dör fler än 100 människor varje år i bränder. Den vanligaste dödsorsaken är förgiftning av brandröken.

Placering
Brandvarnaren bör sitta centralt placerad i taket, eftersom brandröken stiger uppåt, till exempel i hallen utanför sovrummet. Se till att det finns ett fritt utrymme på minst 50 cm runt om den. Finns det flera våningar i bostaden bör det finnas en brandvarnare på varje våningsplan.

Batteri
Vanliga batterier i en brandvarnare räcker normalt i ett år. När batteriet börjar att ta slut ger brandvarnaren ifrån sig korta ljudstötar med cirka en minuts mellanrum.

Kontrollera med jämna mellanrum att brandvarnaren fungerar

Byt batteri och rengör den med dammsugaren minst en gång per år, till exempel vid 1:a advent.

Om brandvarnaren börjar pipa, kontrollera om det brinner

  • Rädda och varna de som är i fara.
  • Larma räddningstjänsten, ring 112.
  • Släck branden om det är möjligt.

Tänk på att

  • Släcka alla levande ljus när du lämnar rummet.
  • Lämna aldrig spisen om du håller på att värma fett.
  • Kontrollera batteriet i brandvarnaren.

Mer information kan du hitta på MSB:s sida Ha en fungerande brandvarnare hemma Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..