Brandsläckare

Bild på olika typer av brandsläckare.

Brandsläckare. Foto: Räddningstjänsten.

Alla bränder är små i början. Upptäcks de i tid med till exempel hjälp av brandvarnaren går det nästan alltid att släcka genast när det börjar brinna.

Olika typer av brandsläckare

Med rätt använt släckmaterial kan vi minska både person- och materiella skador.

Det vanligaste släckredskapet för hemmabruk är handbrandsläckaren. En hink vatten eller en inomhus kopplad slang kan fungera som ett alternativ. Vilken typ av släckutrustning som än väljs är det viktigt att kunna hantera den. Ha den alltid lätt tillgänglig och färdig att använda.

Handbrandsläckare finns i olika storlekar och med olika typer av släckmedel som till exempel vatten, skum, pulver och kolsyra.

Vatten, typ A, släcker trä, papper och textilier.
Skum, typ AB, släcker trä, papper, textilier, vätskor och oljor.
Kolsyra, typ B, släcker vätskor, oljor och elutrustning.
Pulver, typ ABC, släcker trä, papper, textilier, vätskor, oljor och gaser.

När du köper brandsläckare ska du kontrollera att den uppfyller svensk standard. Fråga också efter var närmaste ställe för service och påfyllning av en använd släckare finns.

När det brinner

  • Dra ur säkringen i brandsläckaren.
  • Inta låg ställning mot branden med vinden i ryggen.
  • Rikta strålen mot lågornas bas.
  • Var rörlig med strålen så att du kommer åt att släcka ordentligt.
  • Var försiktig, riskera inte din hälsa och ditt liv.

Även om du lyckas släcka elden själv bör du alltid ringa SOS alarm för att komma i kontakt med räddningstjänsten om kontroll och råd med åtgärder efter ett brandtillbud.