Åtgärd vid brand

Om det börjar brinna

Rädda alla som är i fara och varna omgivningen.

Larma räddningstjänsten, ambulans och polis via SOS på telefon 112.

Släck om du bedömer att klara av det utan att ta några onödiga risker.

När SOS svarar på 112, vill dom ha svar på de här frågorna.

– Vad är det som hänt?
– Var har olyckan hänt?
– Vilket telefonnummer ringer du ifrån?
– Vad heter du som ringer?

Goda råd

  • Om rummet fylls med rök – kryp under röken, där finns friskare luft och bättre sikt.
  • Stäng dörrarna efter er när ni går ut för att minska rök- och brandspridningen.
  • Brand i kastrull – flytta kastrullen från plattan och kväv elden med ett lock.
  • Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt.
  • Rök inte i sängen eller liggande i en soffa. Var tredje dödsbrand orsakas av rökning!