Rättviks kommun
Rättviks kommun

Ledig tomtmark i Vikarbyn, Soldvägen

Soldvägen 1

Information om tomten

Trevlig hörntomt i bostadsområdet Västra Hjortgården norr om riksväg 70 i Vikarbyn. Tomten har viss utsikt mot Siljan och nära till affär, skola och badplats.

Adress

Soldvägen 1

Fastighet

Vikarbyn 2:89

Storlek 

1567 m²

Byggnadsutformning

Får bebyggas med friliggande enbostadshus i en våning.

VA

Vatten och spillvatten, anslutningsavgift tillkommer. För mer information kontakta DVAAB.

Vägar

Fastigheten har andel i Västra Hjortgårdens samfällighetsförening (vägar och grönområden).

Tomtpris

För prisuppgift kontakta mark- och planenheten.

Kontakt

Mark- och planenheten

mark.plan@rattvik.se

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik