Rättviks kommun
Rättviks kommun

Ledig kommunal tomtmark i Vikarbyn

Här finns ledig tomtmark, översikt.

Ledig tomtmark finns vid den röda ringen i kartan ovan. Ring för mer information.

Kontakt

Mark- och planenheten

Markansvarig
Sandra Liss-Sars
0248-70 152

Besöksadress

Polishuset, ingång Torggatan 18, Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik