Rättviks kommun
Rättviks kommun

Ledig tomtmark i Utby, Gamla Landsvägen

Information om tomten

Fastighet belägen i trevlig bymiljö, lämplig för byggnation med möjlighet för viss djurhållning till exempel hästar. Markområdet ligger drygt fyra kilometer söder om Rättviks samhälle.

Adress

Gamla Landsvägen (Reserverad)

Fastighet

Del av Utby 14:19. Observera, ej färdigbildad egen fastighet.

Storlek

Cirka en hektar. Med möjlighet att avstyckas till 2–3 tomter.

Byggnadsutformning

Detaljplan finns ej. Byggnation prövas via bygglovet. Anpassas till landskapet, byn och befintliga byggnaders karaktär.

Vatten och avlopp

Vatten och spillvatten, anslutningsavgift tillkommer. För mer information kontakta DVAAB.

Vägar

Tomterna ska anslutas till vägförening.

Tomtpris

För prisuppgift kontakta mark- och planenheten.

Information

VA-anslutning
Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Elanslutning
Dala Energi ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Mark- och planenheten

mark.plan@rattvik.se

Markansvarig
Sandra Liss-Sars
0248-70 152

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik