Rättviks kommun
Rättviks kommun

Ledig tomtmark på Kvarngatan

Information om tomterna

Viss utsikt mot Siljan och med gångavstånd till Rättviks centrum.

Adress

Kvarngatan 82

Fastighet

Lerdal 22:13

Storlek

1 314 m²

Byggnadsutformning

Gällande plan medger byggnation av friliggande bostadshus i två våningar.

Vatten och avlopp

Vatten och spillvatten, anslutningsavgift tillkommer. För mer information kontakta DVAAB.

Fjärrvärme

Utbyggd fjärrvärme, för mer information kontakta RTAB.

Vägar

Fastigheten ska ha andel i Lerdal ga:7, Lerdal-Gärdebyns vägförening. Fastigheten ska ha andel i gemensam utfartsväg.

Övrigt

Fastigheten berörs av servitut för vatten och avlopp.

Tomtpris

För prisuppgift kontakta mark- och planenheten.

Information

VA-anslutning
Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Elanslutning
Dala Energi ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fjärrvärme
Värmevärden Siljan ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Mark- och planenheten

mark.plan@rattvik.se

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik