Rättviks kommun
Rättviks kommun

Ledig tomtmark på Forsmans väg

Karta som visar var Forsmans väg ligger.

Information om tomten

Trevlig tomt i högt läge med viss utsikt över Siljan. Nära till Rättviks centrum.

Adress

Forsmans väg 10

Fastighet

Lerdal 53:7

Storlek

1 306 m²

Byggnadsutformning

Får bebyggas med friliggande enbostadshus i en våning.

Vatten och avlopp

Vatten och spillvatten, anslutningsavgift tillkommer. För mer information kontakta DVAAB.

Fjärrvärme

Utbyggd fjärrvärme. Av anslutningsavgiften till fjärrvärme ingår 35 000 kr i tomtpriset, för mer information kontakta RTAB.

Vägar

Fastigheten har andel i Lerdal ga:7, Lerdal-Gärdebyns vägförening och Lerdal ga:13 för grönområden inom plan.

Övrigt

Fastigheten är belastad av ett 5 meter brett utfartsservitut.

Tomtpris

För prisuppgift kontakta mark- och planenheten.

Information

VA-anslutning
Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Elanslutning
Dala Energi ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fjärrvärme
Värmevärden Siljan ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Mark- och planenheten

mark.plan@rattvik.se

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik