Utställning kretsloppsplan

Hand med återvinningssymbol ovanför.

Välkommen att ta del av förslag till ny kretsloppsplan för Rättviks kommun. Under perioden 1 till 30 september har ni möjlighet att tycka till om förslaget.

Rättviks kommun har tillsammans med Dala Vatten & Avfall och övriga kommuner i Dalarna tagit fram ett förslag till ny kretsloppsplan för perioden 2023–2030.

Vad är en kretsloppsplan?

Föreställ dig ett samhälle utan avfall, där det vi slänger tas om hand och används igen och igen. För att komma dit har vi tagit fram ett kretsloppsplan för vår kommun.

För att minska avfallsmängder måste vi arbeta med att förebygga att avfall uppstår och därför berör denna kretsloppsplan det mesta inom kommunen, både dess invånare och kommunens alla verksamheter.

Vi lever över våra tillgångar i Sverige och medelsvensken förbrukar i en nivå som gör att vi skulle behöva 4,5 jordklot för att resurserna ska räcka. Nu har vi bara ett jordklot och det är tydligt att vi måste ställa om vårt sätt att leva om vi ska ha något att lämna över till våra barn och barnbarn.

Kretsloppsplanen innehåller mål och en rad åtgärder vars syfte är att minska avfallsmängder och förebygga att avfall uppstår. Långsiktigt är förhoppningen att planen ska bidra till ett hållbart samhälle med ett ökat resursutnyttjande och en ren, giftfri miljö. Planen berör därmed kommunens alla invånare och verksamheter.

Hur berör den mig?

Kretsloppsplanen kommer att styra hur konsumtionen ska minska, hur återvinning och återbruk ska hanteras. Allt detta kommer att påverka dig.

Under utställningsperioden 1 till 30 september välkomnas kommuninvånare, företag, föreningar, organisationer och andra berörda att lämna synpunkter på planen.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen till

mark.plan@rattvik.se

eller skickas till

Rättviks kommun

Samhällsutvecklingsförvaltningen,

795 80 Rättvik

Märk brevet ”kretsloppsplan”.

Nedan hittar du förslaget till kretsloppsplan

Klicka på mappen för att ta del av planen.

Platser där du kan ta del av förslaget

Under utställningstiden kan du också ta del av förslaget till kretsloppsplan på:

  • Rättviks Kulturhus under ordinarie öppettider
  • Kommunhusets foajé under ordinarie öppettider