Rättviks kommun

Wasastenen

Höstbild av Wasastenen.

Wasastenen. Foto: © Magnus Åker.

Söder om kyrkan restes Wasastenen år 1893 till minne av Gustaf Wasas första tal till dalkarlarna på kyrkvallen år 1520.

Stenen är ristad med tre sköldar som ramas in av röda drakslingor. I den översta skölden syns de två dalapilarna i guld.

De tolv mindre stenarna, som står som i en domarring, är resta till minne av några av de personer som hjälpte Gustaf Wasa under hans färd i Dalarna.

Rättviks Kommun

Kontaktinformation

Siljan Turism
0248-79 72 00
info@siljan.se

Taxi 0775-50 50 50