Vatten och avlopp


Kommunalt vatten och avlopp
Dala Vatten och Avfall AB ansvarar för det kommunala vatten- och avloppsnätet (VA). Fastigheter som ligger inom eller i närhet av verksamhetsområde för kommunalt VA bör anslutas till detta. Kontakta Dala Vatten och Avfall AB för mer information.

Eget vatten och avlopp
Mer information om hur du anlägger eget vatten och avlopp finns i menyn till vänster.
 Kontaktinformation

Dala Vatten och Avfall AB
020-20 02 10

 

Denna sida uppdaterades 2014-09-12 av Yvonné Wennberg Öhrnell