Valsidan


Ikon som visar till lättläst text Till lättläst på Valmyndighetens sida

Ikon som visar till lättläst text Alla Väljare – en lättläst sajt om valet 2014

Valåret 2014 

2014 var det två val. Söndagen den 25 maj var det val till Europaparlamentet och söndagen den 14 september var det allmänna val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige.

I Sverige är det allmänna val vart fjärde år. Val till Europaparlamentet hålls vart femte år.


Rösträtt

Vid alla val gäller att du ska ha fyllt 18 år senast på valdagen.

Du får rösta till riksdagen om du är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Du får rösta till kommun- och landstingsfullmäktige om du är folkbokförd i kommunen eller länet, är svensk medborgare i annat EU-land, Island eller Norge. Är du medborgare i ett annat land måste du ha varit folkbokförd i Sverige i tre år före valdagen.

Röstkort

Du som får rösta får ditt röstkort hem i brevlådan några veckor innan valdagen. Där finns information om vilken vallokal du får rösta i och när den är öppen.  

Om du inte fått ditt röstkort - eller råkat tappa bort det - kan du beställa ett nytt hos din kommun. I Rättviks kommun vänder du dig till oss på valkansliet.

Förtidsrösta

Förtidsröstningen startar 18 dagar före valdagen och pågår till och med valdagen.

Rösta på valdagen

Du kan rösta personligen eller genom bud på valdagen. Budet kan till exempel vara en nära anhörig.

Valet i Rättvik

Rättviks kommun är uppdelat i sex valdistrikt. Varje valdistrikt har en egen vallokal och de flesta distrikten har en eller flera röstningslokaler. 

Det är valnämnden som ansvarar för att valet kan ske i lämpliga lokaler –vallokalerna ligger centralt och är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Det är valnämnden och dess kansli som utbildar valförrättare.

Rösträkning

När vallokalerna har stängts öppnas valurnorna och rösterna räknas. Riksdagsvalet räknas först, sedan räknas rösterna för kommunfullmäktige och slutligen rösterna för landstingsfullmäktige.  

All rösträkning är offentlig och vem som helst kan komma och se på hur det går till.

Valresultat

Rapporteringen av resultaten från vallokalerna på valkvällen görs per telefon och varje resultat registreras in i ett datasystem som direkt visar resultatet på Valmyndighetens webbplats.
Länsstyrelsens rösträkning kan också följas direkt.

Läs mer

Läs mer om de allmänna valen på Valmyndighetens webbplats.Kontaktinformation

Valkansli
Valadministration
 

Margareta Östberg
0248-70 184

Anne Bälter
0248-70 118

 

Denna sida uppdaterades 2014-11-21 av Margareta Östberg