Upphandling och inköp

Ett collage av bilder som visar olika tjänster och produkter som kommunen upphandlar. Städmaterial, trycksaker, gatsopning, byggtjänster, el- och rörarbeten, kontormaterial.

Foto: © Magnus Andersson och Y. Öhrnell


Kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet samordnas via kommunens ekonomienhet.
Enheten svarar för kontakterna med kommunens avtalsleverantörer och är också internt stöd för kommunens olika verksamheter när det gäller inköps- och upphandlingsfrågor.

Rättviks kommuns upphandlingar av varor och tjänster genomförs i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Upphandling av ramavtal sker i första hand via någon av de inköpscentraler som kommunen samverkar med alternativt i samverkan med andra kommuner och landsting. Se länkar till SKL Kommentus Inköpscentral, Statens Inköpscentral, Mora Inköpscentral samt Leksands kommun.

Upphandlingar i egen regi utförs i normalfallet av ekonomienheten.

Respektive verksamhet inom kommunen ansvarar för att inköp sker från befintliga ramavtal (avrop) alternativt för genomförande av så kallade direktupphandlingar.

Annonsering av upphandlingar över den så kallade direktupphandlingsgränsen, för nuvarande cirka 285 tusen kronor, sker alltid i databasen OPIC Tendsign, se länk. Även vissa direktupphandlingar annonseras på samma sätt.
 Kontaktinformation

Ekonomienheten
Erik Linder
0248-70 141

 

Denna sida uppdaterades 2014-10-17 av Magnus Andersson