Trästad 2012 Rättvik


Trästad 2012 är en satsning med klimat och rationellt byggande i fokus och ska tjäna som en inspirationskälla för lokala byggare, arkitekter, planerare och politiker. Syftet är att utveckla svensk kompetens och teknik, och på sikt skapa en europeisk och global marknad för svensk industriell träbyggnadsteknik.

Rättvik samlade hela Sveriges expertis

Den 15 och 16 mars kom Sveriges bästa experter på träbyggnation, kyl - och isteknik till Rättvik för att berätta om fördelarna med att bygga en ishall i trä.

Deltagare i konferensen, som Rättviks kommun var initiativtagare till, samlade hela Sveriges expertis på trä och is. Bland andra fanns ETM Kylteknik, Rite Ice, Träbyggnadskansliet och flera ledande limträföretag med båda dagarna.

Vadå vattenkvalité? – RiteIce®

Presentation -Tradition och förnyelse - Leif KratzKontaktinformation

Leif Kratz
0248-70 152

 

Denna sida uppdaterades 2013-05-28 av Yvonné Wennberg Öhrnell