Teletal


Teletal är tillgängligt för personer med svårigheter att

   1. Tala
   2. Läsa
   3. Skriva
   4. Minnas

Teletal bistår även dig som vill ringa till en person med någon av dessa svårigheter.

Det behövs ingen förbokning, inget tillstånd eller remiss och det enda tekniska hjälpmedlet som behövs är en fast telefon eller mobiltelefon.

Samtalet är kostnadsfritt.

Teletal finansieras av kommunikations­myndigheten PTS.


Kommunikationsmyndigheten PTS (Post- och telestyrelsen) är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige.

Begreppet elektronisk kommunikation innefattar telekommunikationer, IT och radio. 
Kontaktinformation

Teletal
020-22 11 44

 

Denna sida uppdaterades 2013-09-30 av Yvonné Wennberg Öhrnell