Snabb uppkoppling – Stadsnät till byar


Framtidssäker it-infrastruktur – Rättvik

Målsättningen är att alla, både medborgare och näringsliv, ska uppleva att modern informationsteknik (it) finns tillgänglig med bästa möjliga standard. År 2020 bör minst 90 % av kommunens medborgare och näringsliv ha möjlighet att ansluta sig till bredband med hög överföringshastighet. Målsättningen överensstämmer med ambitionerna i ”Bredbandsstrategi för Sverige”.

Rättviks kommun kommer att ge förutsättningar för boende och företag på flera av de mindre orterna i kommunen tillgång till bredband och höjer kapaciteten. Målet är att skapa bättre förutsättningar för befintliga och nya företag i glesbygden, samt underlätta för människor att bo kvar.

Målsättningen är att skapa tillgång till it-infrastruktur med bredbandskapacitet i områden där en utbyggnad inte kommer till stånd på vanliga marknadsmässiga villkor, utan stimulans.

 


Rättviks kommun är behjälplig med

  • Tar fram bredbandsstrategi.
  • Bygger in bredbandsfrågor i översiktsplanen (ÖP)
  • Hjälper till med markupplåtelseavtal.
  • Informerar om möjligheter att få bidrag.
  • Arrangera bymöten.
  • Förmedla kontakter.
  • Stödja arbetet i byarna.
  • Ta fram underlag, exempelvis fastighets- och tomtkartor.
  • Ta fram om möjligt anslutningspunkter för fibernät.

I det öppna stadsnätet är konkurrensen fri. Det betyder att du kan välja leverantör av Internet, telefon och TV.


Kontaktinformation

Tommy Rehnberg
0248-70 800

 

Denna sida uppdaterades 2014-12-01 av Yvonné Wennberg Öhrnell