Snabb uppkoppling – Stadsnät till byar


Framtidssäker it-infrastruktur – Rättvik

Målsättningen är att alla, både medborgare och näringsliv, ska uppleva att modern informationsteknik (it) finns tillgänglig med bästa möjliga standard. År 2020 bör minst 90 % av kommunens medborgare och näringsliv ha möjlighet att ansluta sig till bredband med hög överföringshastighet. Målsättningen överensstämmer med ambitionerna i ”Bredbandsstrategi för Sverige”.

Rättviks kommun kommer att ge förutsättningar för boende och företag på flera av de mindre orterna i kommunen tillgång till bredband och höjer kapaciteten. Målet är att skapa bättre förutsättningar för befintliga och nya företag i glesbygden, samt underlätta för människor att bo kvar.

Målsättningen är att skapa tillgång till it-infrastruktur med bredbandskapacitet i områden där en utbyggnad inte kommer till stånd på vanliga marknadsmässiga villkor, utan stimulans.

 


Rättviks kommun är behjälplig med

  • Tar fram bredbandsstrategi.
  • Bygger in bredbandsfrågor i översiktsplanen (ÖP)
  • Hjälper till med markupplåtelseavtal.
  • Informerar om möjligheter att få bidrag.
  • Arrangera bymöten.
  • Förmedla kontakter.
  • Stödja arbetet i byarna.
  • Ta fram underlag, exempelvis fastighets-och tomtkartor.
  • Ta fram om möjligt anslutningspunkter för fibernät.

I det öppna stadsnätet är konkurrensen fri. Det betyder att du kan välja leverantör av Internet, telefon och TV.


 

Läs allt om hur du ansluter ditt företag, din villa eller fastighet

Stadsnät för bygdens framtidKontaktinformation

Tommy Rehnberg
0248-70 800

 

Denna sida uppdaterades 2014-10-02 av Yvonné Wennberg Öhrnell