Snabb uppkoppling – Stadsnät till byar


Framtidssäker it-infrastruktur – Rättvik

Rättviks kommun ger boende och företag på flera av de mindre orterna i kommunen tillgång till bredband och höjer kapaciteten. Målet är att skapa bättre förutsättningar för befintliga och nya företag i glesbygden, samt underlätta för människor att bo kvar.

Målsättningen är att skapa tillgång till it-infrastruktur med bredbandskapacitet i områden där en utbyggnad inte kommer till stånd på vanliga marknadsmässiga villkor, utan stimulans.

Tillväxtverket verkar för en öppen it-infrastruktur som möjliggör konkurrens på bredbandstjänster i samverkan med kommuner som Gagnef, Leksand, Orsa och Mora.

Internet – telefoni – TV
Rättviks kommun har fått EU-bidrag för att ge möjlighet att stadsnätansluta alla fastigheter i kommunen. Satsningen görs för att klara framtida prestandakrav för bredband, TV och telefoni.

Det är Dala Energi som valts som leverantör av "Framtidssäker it-infrastruktur" gemensamt för Leksand, Rättvik och Gagnefs kommuner i respektive kommun.

"Vi kommer att bygga i de byar som visar mest intresse först, säger Pär Wikström på Dala Energi Stadsnät."

I det öppna Stadsnätet är konkurrensen fri. Det betyder att du kan välja leverantör av Internet, telefon och TV.
 

Läs allt om hur du ansluter ditt företag, din villa eller fastighet

Stadsnät för bygdens framtidKontaktinformation

Tommy Rehnberg
0248-70 800

 

Denna sida uppdaterades 2014-09-04 av Yvonné Wennberg Öhrnell