Söderås skola

Söderås skola, röd med vita knutar

Söderås skola. Foto: © Benny Nyström


Den lilla byskolan med de stora vyerna

Vi har skapat en skola, där varje elev får utvecklas
på bästa sätt, efter sin förmåga.

Söderås byskola ligger fantastiskt vackert med kommunens bästa utsikt, 6 km från Rättviks centrum. Siljan breder ut sig i ett magnifikt panorama. Genuin bykaraktär och närhet till naturen.
Till skolan hör fritidshemmet Tofflan.

Skolan har en aktiv föräldraförening, som ger stöd till kultur och utflykter för barnen.

I skolans trygghetsteam ingår Annette Kullerback, Stefan Koren och Gesar Louise Wåhlgren Hansson.

Skolbyggnaden är ett gammalt trähus och på skolgården så finns det ett uthus, som används som ett "fort" där barnen leker på rasterna.

Dessutom finns det både skidspår och ishockeyplan vid skolan. På hockeyplanen spelas det tennis på sommaren.

Ett av målen med verksamheten är att ge eleven tid och möjlighet att grundlägga goda baskunskaper i svenska och matematik. Vi satsar extra mycket på språkutveckling i de tidiga årskurserna, men även på miljöundervisning och friskvård.

Vårt motto är:
En sund själ i en sund kroppKontaktinformation

Rektor
Jenny Sandelin
0248-701 77

Rektorsassistent
AnnChristine Landberg
0248-70 258

Besöksadress
Söderås Bäckgatan 26
795 90 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Söderås skola
795 80 Rättvik

E-post
soderas.skola@rattvik.se

Skolan
0248-70 590, 70 595

Sjukanmälan
0248-70 592

Fritidshemmet Tofflan
0248-70 592

Personal

 

Denna sida uppdaterades 2014-08-06 av Sanna Tägt