Omsorg och hjälp i Rättviks kommun


Socialförvaltningen i Rättviks kommun

ansvarar för omsorg om äldre och funktionshindrade samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna.

Politiskt ansvarig är kommunfullmäktige.

Vi som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt.
Det innebär att vi inte får berätta för någon obehörig om sådant som gäller dina personliga förhållanden. Handlingarna är sekretessbelagda och förvaras så att ingen obehörig kan ta del av dem.


Landstinget Dalarna

ansvarar för Rättviks vårdcentral med distriktssköterskemottagningar, sjukvårdsrådgivningen, folktandvård, läkare med mera.

Sjukvårdsrådgivning

1177, det är numret till sjukvårdsrådgivningen.

Till 1177 kan du ringa dygnet runt och få råd av en sjuksköterska eller hjälp med att hitta rätt i vården.

På samma sätt som det i dag finns ett nationellt nödnummer 112 och 114 14 till Polisen, är målet att använda det enkla numret 1177 när du behöver komma i kontakt med sjukvården – oavsett var du befinner sig i Sverige.

I nödsituation Ring 112Kontaktinformation

Adress
Rättviks kommun
Socialförvaltningen
795 80 Rättvik

Besöksadress
Golfvägen 1 A
795 33 Rättvik

0248-70 000 vx
fax 0248-70 346
sociala@rattvik.se

 

Denna sida uppdaterades 2014-10-10 av Yvonné Wennberg Öhrnell