Skolskjutsgräns för Furudals skola


Upptagningsområde Furudals skola F-5

Grön prick = skolan F-9

Röd prick = busshållplats

Busshållplatser finns i Näset, Furudals bruk, Dalfors, Arvet, Dalbyn, Östanvik, Östansjö, Sunnanhed, Norrboda och Sörboda.



Kontaktinformation

Trafikhandläggare
Jeanette Engström
0248-70 155

 

Denna sida uppdaterades 2013-03-05 av emma larsson