Servicegarantier, synpunkter och klagomål

Bilden visar en bit av ett av dokumenten.


Synpunkter och klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål på vår verksamhet - kontakta oss! Du kan även skriva ut, fylla i och skicka eller lämna in nedanstående blankett. Det är en .pdf-fil som läses i Acrobat Reader eller Foxit Reader.

Du kan vara anonym om du vill.

Synpunkter - Klagomål

Rättviks kommun har servicegarantier för vissa områden av kommunens verksamhet. "Servicegarantierna" är ett sätt att beskriva vad du kan förvänta dig när du nyttjar den kommunala servicen.

Det skulle också kunna kallas tjänstegaranti, servicedeklaration eller serviceförklaring. Dokumenten finns att läsa och hämta hem som .pdf-filer. 

Filerna öppnas i Acrobat Reader eller Foxit Reader. Klicka på länken till höger och ladda ner programmet gratis.
 

Rättviks kommun

Fritid

Förskola och familjedaghem

Grundskola

Gymnasie- och vuxenutbildning

Individ och familjeomsorg

Äldreomsorg

Musikskola

Fjärrvärme

Avfall/Renhållning

Räddningstjänsten

Vatten och avlopp

 

Interna dokument

Att hantera synpunkter och klagomål

Sammanställning - synpunkterVi ser synpunkter och klagomål som en
förutsättning för utveckling och förbättring.

Därför är vi angelägna om att du framför dina synpunkter till oss

 

Skriv ditt ärende här:
Skicka in din synpunkter och klagomål direkt till oss.
Jag vill bli kontaktad   Ja  Nej
Namn
Adress
Postadress
Telefon


Du kan också kontakta oss per telefon 0248-70 000
eller skicka e-post: rattvik@rattvik.se

Tack för din medverkan!

Rättviks kommuns logotyp


Kontaktinformation

795 80 Rättvik
växel 0248-70 000
rattvik@rattvik.se

 

Denna sida uppdaterades 2014-03-03 av Yvonné Wennberg Öhrnell