Sätra skola

Sätra skola och fritdshem med skolgård

Sätra skola och fritidshem. Foto: Anna Sigås


I Sätra skola går det ungefär 50 elever. Det finns förskoleklass, grundskola år 1-5 och fritidshem. Skolan är nyligen ombyggd.

Personalen arbetar i arbetslag där både skola, förskola och fritidshem finns med. Fritidshemmet har cirka 30 barn.

Verksamheten i vår lilla skola får sin speciella karaktär genom närheten till naturen. Vi nyttjar naturen genom att arbeta med olika teman i undervisningen.

Fritidshemmet är även det till stor del inriktad på uteverksamhet.

En viktig ledstjärna för skolan är att elevernas välmående står i centrum för allas arbete.

Trivsel och trygghet
ger lärande för
framtiden.Kontaktinformation

Rektor
Megh Tomt Andersen
0248-70 551
fax 0248-208 25

Rektorsassistent
Inger Norgren
0248-70 550

Besöksadress
Sätra Dalhallavägen 106
795 91 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Sätra skola
795 80 Rättvik

Expedition
0248-70 545

Sjukanmälan
0248-70 545

Fax
0248-17 256

E-post
satra.skola@rattvik.se

Personal

 

Denna sida uppdaterades 2013-11-21 av Yvonné Wennberg Öhrnell