Vattenkvalitet

 

Den 18 juli togs vattenprover vid några badplatser i kommunen. Samtliga prover visade att vattnet är tjänligt. Det är den bästa bedömning ett bad kan få.

 

Prover har tagits vid följande offentliga badplatser: Vikarbybadet, Sinksjön, Siljansbadet, Orebadet, Ensen och Nedre Gärdsjö.

"Tjänligt" är den bästa bedömningen ett bad kan få. Det är låga bakteriehalter och det går utmärkt att bada.

"Tjänligt med anmärkning", halterna av de bakterier som mäts är något förhöjda även om man inte anser att det innebär någon risk för sjukdom i samband med bad. Bedömningen är mer en signal till övervakaren att vara observant på vattnets kvalitet och mäta extra ofta så att eventuell föroreningskälla upptäcks och åtgärdas.

"Otjänligt", innebär höga halter av indikatorbakterierna och det är lämpligt att avstå från bad när vattnet är otjänligt till dess att resultaten är tjänliga igen. Orsaken till de höga halterna ska undersökas och källan åtgärdas om det är möjligt. Om ett bad får flera otjänliga prov i följd, brukar Miljö- och hälsoskyddskontoret stänga badet. Även kraftig algblomning ger bedömningen otjänligt för bad.

Saxat från Smittskyddsinstitutet, badplatsen.smittskyddsinstitutet.se« Tillbaka


 

Denna sida uppdaterades 2013-01-28 av Yvonné Wennberg Öhrnell